Kinderalimentatie of partneralimentatie berekenen?

Kies voor een professionele oplossing en maak gebruik van Adice alimentatierekenen

Gratis alimentatieberekeningen kunnen duur zijn

Sinds april 2013 is het berekenen van kinderalimentatie voor de meeste mensen een stuk makkelijker geworden. Maar toch komt er bij het goed berekenen van kinderalimentatie vaak een stuk meer kijken dan de meeste gratis rekentools doen lijken. De uitkomst van een onjuiste berekening kan degene die teveel betaalt of degene die te weinig krijgt honderden euro's per jaar kosten.

Gratis alimentatie berekenen

Om een berekening van kinderalimentatie te maken is de eerste stap om de kosten van de kinderen te berekenen. Vervolgens moet de draagkracht van de ouders (onderhoudsplichtigen) berekend worden. Zij dragen vervolgens afhankelijk van hun draagkracht bij in de kosten van de kinderen. Als daarvoor ruimte is, wordt rekening wordt gehouden met een zorgkorting.

Om te berekenen welk aandeel iedere ouder heeft in de kosten van hun kinderen is het dus meestal niet voldoende om alleen maar te weten wat iemand maximaal kan betalen (wat zijn draagkracht is). Net zo belangrijk is het om te weten wat de kosten van de kinderen zijn en in welk deel daarvan de verzorgende ouder niet zelf kan bijdragen (de behoefte). Zeker omdat sinds april 2013 het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op de kosten van de kinderen en er vaak ook een (gedeeltelijke) zorgkorting kan worden toegepast, komt het vaker voor dat niet naar de volledige draagkracht betaald hoeft te worden.

Met Adice Alimentatierekenen kunt u bovendien ook partneralimentatie berekenen al dan niet in combinatie met kinderalimentatie.

Kinderalimentatie is maatwerk

Het vaststellen van een passende kinderalimentatie is vaak maatwerk, zeker als er sprake is van samengestelde gezinnen. Maar te denken valt ook aan een situatie waarin bijvoorbeeld schulden zijn, de kosten van de voormalige echtelijke woning nog worden betaald of de alleenstaande verzorgende ouder hoge kosten voor kinderopvang moet betalen die de behoefte verhogen.

Zelf een professionele berekening maken

Adice

Een gespecialiseerde advocaat kan u maatwerk bieden. De kosten daarvan zijn echter hoog. U bent al snel €200,- per uur kwijt als u die zelf moet betalen. Maar ook als u een zogenaamde toevoeging krijgt (vaak ook pro deo genoemd), is de laagste eigen bijdrage in familierechtelijke zaken inmiddels al €340,-.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zien of u aan de voorwaarden voor een toevoeging voldoet en zo ja, hoe hoog uw eigen bijdrage is. Met Adice Alimentatierekenen kunt u tegen lage kosten zelf een professionele berekening maken!

Zelf afspraken maken of naar de rechter

Zelf afspraken maken

Adice Alimentatierekenen kunt u gebruiken om onderling tot afspraken te komen (u heeft dan geen advocaat nodig) of om voor u zelf een indicatie te krijgen of het zinvol is om met een advocaat te bespreken of u er verstandig aan doet om een procedure te gaan beginnen. In alle gerechtelijke procedures over alimentaties is het verplicht om een advocaat te hebben (verplichte procesvertegenwoordiging).

Adice Alimentatierekenen geeft u de mogelijkheid om zowel een voor u zo begrijpelijk mogelijke print met uitleg over de berekening te maken als een print op basis van de nummering volgens de Tremanormen zoals gebruikt door rechters.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact