Kinderen betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan

Kinderen betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan

Kinderen betrekken bij ouderschapsplan

Het is volgens de wet niet verplicht om in het ouderschapsplan op te nemen of, en zo ja, hoe kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Gaat u scheiden? Dan is het wel verplicht om dat in het echtscheidingsverzoek te vermelden. Wij raden u daarom aan om (ook) in het ouderschapsplan zelf op te nemen of, en zo ja, op welke manier de kinderen daarbij door u zijn betrokken. Tenslotte maakt u het ouderschapsplan voor hen.

Door het LOVF (landelijk overleg voorzitters familie- en jeugdsectoren) wordt aanbevolen om kinderen vanaf zes jaar te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan, dus tot en met vijf jaar niet. De aanbevelingen van het LOVF over het ouderschapsplan kunt u hier lezen.

Kinderen vanaf twaalf jaar zullen in gerechtelijke procedures die (mede) gaan over hun verblijfplaats en omgang altijd worden opgeroepen voor een minderjarigenverhoor, tenzij zij van tevoren al aan de rechter hebben laten weten dat zij daar geen behoefte aan hebben. Kinderen jonger dan twaalf jaar worden in principe niet opgeroepen om gehoord te worden. Is uw kind bijvoorbeeld elf jaar en wil het graag worden gehoord? Dan kunt u natuurlijk wel aan de rechter vragen om uw kind uit te nodigen.

Er zijn verder geen duidelijke regels over het betrekken van uw kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan. Die zijn ook vrijwel niet te maken, omdat ieder kind uniek is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een kind van tien jaar hebt dat precies weet wat het wil en daarover duidelijk met u kan praten, maar het komt ook voor dat kinderen van veertien daar eigenlijk nog niet voldoende toe in staat zijn. Belangrijk is dat u met uw kind alleen spreekt over onderwerpen die voor hem of haar geschikt zijn en dat doet op de manier die past bij de belevingswereld van uw kind. Adice adviseert u om met uw kinderen te praten over de verdeling van de zorg over hen. Ook als uw kinderen heel jong zijn, kunt u als ouder vaak toch manieren bedenken om uw kind te laten zien dat u beide voor hem of haar blijft zorgen en dat u het goed vindt dat er contact en plezier is met de andere ouder. Kunt u dat? Doet u het dan ook, voor kinderen is dat heel waardevol. Over kinderalimentatie spreekt u beter niet met uw kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 16 jaar (de rechter hoort hen ook pas vanaf die leeftijd over dit onderwerp) en beide ouders van mening zijn dat dat in het belang van het kind is.

Laat in ieder geval nooit uw kind kiezen bij wie van u het zou willen wonen. Hoe onschuldig dat ook lijkt, u legt de verantwoordelijkheid voor de keuze tussen u beiden dan immers bij uw kind. Wat u beter kunt doen is aan uw kind vertellen dat u graag wilt horen wat uw kind het liefste wil, maar dat u als ouders samen gaat beslissen (of de rechter dat gaat doen).

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Voor een overzicht van een aantal advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen klikt u hier.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact