Echtscheidingsverzoek betekenen

Stap 5: Laat het echtscheidingsverzoek zo nodig betekenen

Echtscheiding stap 5

Betekenen is het door de deurwaarder officieel bekendmaken van een exploot. De deurwaarder is dan een soort postbode die namens de verzoek(st)er een aangetekende brief - in dit geval het verzoekschrift tot echtscheiding - komt brengen aan de andere partij.

Als u gaat scheiden op gemeenschappelijk verzoek, dan hoeft geen betekening van het echtscheidingsverzoek plaats te vinden. U bent van het verzoek dan immers beiden al op de hoogte. Als de andere partij na indiening van het verzoek wil tekenen voor akkoord, middels een zogenaamde referteverklaring, dan is betekening vaak ook niet nodig.

Gaat u scheiden op tegenspraak of weet u het nog niet zeker, dan is betekening van het verzoek wel nodig. Uw advocaat geeft aan de deurwaarder opdracht tot betekening.

Woont u nog in één huis? Of is de ander vertrokken en weet u niet waarheen? Bespreekt u dan met uw advocaat hoe de betekening het beste kan gebeuren. Soms is het bijvoorbeeld mogelijk dat de ander de stukken ophaalt bij de deurwaarder of moet er op een andere plaats betekend worden.

Als u denkt dat uw aanstaande ex-echtgeno(o)t(e) de komst van de deurwaarder naar zal vinden, bijvoorbeeld in verband met eerder gelegde beslagen, dan kan het goed zijn om hem of haar van tevoren te vertellen met welke reden de deurwaarder zal komen.

» Lees stap 6: Wacht het verweer van de ander af en voer zonodig verweer

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Voor een overzicht van een aantal advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen klikt u hier.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact