Wat is een ouderschapsplan?

Wat is een ouderschapsplan?

Wat is een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst die ouders met elkaar sluiten als zij hun samenleving beëindigen of gaan scheiden. In het ouderschapsplan moeten volgens de wet in ieder geval afspraken gemaakt worden over:
- de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (hoofdverblijfplaats en omgang)
- de manier waarop de ouders met elkaar praten over de kinderen (communicatie)
- de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie)

In een ouderschapsplan moeten ouders dus tenminste over deze onderwerpen afspraken maken. Hoe minimaal of uitgebreid ze dat willen doen, mogen zij zelf bepalen. Wel moeten de afspraken duidelijk zijn en moeten de ouders ervoor zorgen dat er concrete afspraken zijn over contact tussen kinderen en de ouder bij wie zij niet wonen.

Als ouders alleen afspreken dat de omgang voor hun kind van vijf jaar in overleg zal plaatsvinden, dan zal de rechter dat onvoldoende vinden om het recht van het kind op contact met beide ouders te verzekeren. Is het kind waarover het gaat niet vijf jaar, maar bijvoorbeeld zeventien jaar en in staat om zelf afspraken te maken, dan ligt dat anders. Per situatie kan dus verschillen wat tenminste afgesproken moet worden.

De afspraken die u maakt moeten op papier gezet worden en het plan moet vervolgens door beide ouders worden ondertekend. Gebruikt u Adice Ouderschapsplan, dan beantwoordt u vragen en wordt aan de hand van uw antwoorden een concept ouderschapsplan gegenereerd. U kunt dat dan desgewenst zelf nog verder aanpassen. Een voorbeeld van een met Adice Ouderschapsplan gegenereerd ouderschapsplan ziet u hier. Voor de financiële afspraken krijgt u automatisch een voorstel in het concept als u Adice Ouderschapsplan in combinatie met Adice Alimentatierekenen gebruikt.

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Voor een overzicht van een aantal advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen klikt u hier.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact