Alimentatie berekenen

Alimentatie berekenen

(Wettelijke) maatstaven voor vaststelling van alimentatie

Wettelijke maatstaven alimentatie berekenen

In de wet wordt gesproken van wettelijke maatstaven waaraan alimentaties moeten voldoen. Uit de wet volgt dat bij de bepaling van partneralimentatie rekening wordt gehouden met de behoefte tot onderhoud en de draagkracht van de tot uitkering verplichte persoon (art. 1:397 lid 1 BW). Ouders zijn verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (art. 1:404 lid 1 BW). In de wet zelf is niet concreet opgenomen wat behoefte, kosten van verzorging en opvoeding of draagkracht zijn.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat mensen in dezelfde situatie heel verschillende alimentatie betalen of ontvangen. De Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) zorgt daarom via de Expertgroep Alimentatienormen twee maal per jaar voor publicatie van het rapport alimentatienormen. Ook wel het Tremarapport genoemd. Het rapport bevat richtlijnen, tremanormen, die rechters gebruiken bij de vaststelling van alimentaties. Al sinds 1979 vindt telkens publicatie en aanpassing van het rapport plaats. Vanaf 1 april 2013 heeft een grote wijziging plaatsgevonden in de wijze van berekenen van kinderalimentatie, maar in 2015 vinden ook aanzienlijke wijzigingen plaats. Ieder jaar worden in januari en juli nieuwe versies van het Rapport Alimentatienormen gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Adice Alimentatierekenen gebruikt de tremanormen als basis voor de alimentatieberekeningen, daarnaast blijven er altijd lastige vragen waarop in het rapport geen direct antwoord staat. In uitspraken van rechters (jurisprudentie) wordt vaak antwoord gegeven op dat soort vragen. Naast de tremanormen gebruikt Adice Alimentatierekenen jurisprudentie en best practice van professionals om tot een goede berekening te komen.

Nauwkeurigheid van de berekening

nauwkeurigheid van de alimentatie berekening

Hoe precies u met Adice Alimentatierekenen kunt rekenen is met name afhankelijk van de gegevens die u heeft en invult. Gaat u op goede voet uit elkaar en berekent u de alimentatie samen, dan hebt u uw beider gegevens. Vult u ze goed in, dan is de uitkomst van de berekening volledig nauwkeurig.* Wilt u kinderalimentatie (her)berekenen, maar hebt u geen gegevens van de andere ouder? Dan helpt Adice Alimentatierekenen u zo goed mogelijke in te schatten hoe hoog de alimentatie zou moeten zijn.

* Is er sprake van samengestelde gezinnen, dan hanteert Adice het uitgangspunt dat de behoefte van alle kinderen gelijk is. Daarop kunnen uitzonderingen bestaan. Wanneer in uw situatie sprake is van verschillen in de behoeften van kinderen, dan is het in de versie van Adice Alimentatierekenen voor particulieren niet mogelijk om daarmee rekening te houden.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact