Een echtscheidingsverzoek indienen

Stap 4: Laat een echtscheidingsverzoek indienen

Echtscheiding stap 4

Een echtscheidingsverzoek kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. De advocaat moet ervoor zorgen dat het verzoek aan alle vereisten voldoet en zal vooraf met u bespreken of u ook zogenaamde nevenverzoeken wilt doen. Naast de echtscheiding kunt u bijvoorbeeld ook vragen om alimentatie vast te laten stellen. Hebt u samen afspraken gemaakt, dan kan aan de rechtbank worden gevraagd om die op te nemen in de uitspraak.

Hebt u gezamenlijk gezag over kinderen, dan is het in principe verplicht om een door u beiden ondertekend ouderschapsplan in te dienen bij het verzoekschrift. U leest daarover meer in het menu ouderschapsplan.

Let op! Op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift wordt de gemeenschap van goederen van rechtswege ontbonden (art. 1:99 lid 1 sub b BW). Het is daarom verstandig om alvast een overzicht te maken van de omvang en waarde van de gemeenschap. Dat maakt het verdelen daarvan (op later moment) eenvoudiger.

Wat u samen moet verdelen, wat tot uw (beperkte) gemeenschap behoort, verschilt. Bijvoorbeeld als u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent, dan is dat anders dan wanneer u gehuwd bent in wettelijke gemeenschap van goederen. Bespreekt u voor het indienen van het verzoek goed met uw advocaat hoe dat in uw situatie is. Heeft één van u een erfenis of schenking ontvangen, bespreekt u dat dan ook. Daarvoor gelden soms andere regels.

» Lees stap 5: Laat het echtscheidingsverzoek zo nodig betekenen

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Voor een overzicht van een aantal advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen klikt u hier.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact