Privacy

Navigatie:

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Adice B.V. ten behoeve van haar website www.adice.nl.

Op de website kunnen persoonsgegevens ingevuld worden bij het in- en uitschrijven voor de nieuwsbrief van Adice. Adice gebruikt de daartoe ingevulde gegevens uitsluitend voor toezending van de nieuwsbrief, niet voor andere doeleinden. De gegevens worden bewaard zolang de inschrijving duurt.

Bij gebruik van Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan worden ook persoonsgegevens ingevuld. Die gegevens zijn noodzakelijk om de functionaliteiten van de programma’s goed te kunnen benutten. Tevens worden zij gebruikt om een digitale factuur (bewijs van betaling) aan de klant te verzenden. Adice gaat met de ingevoerde gegevens strikt vertrouwelijk om. Gegevens worden niet geanalyseerd. Medewerkers van Adice zullen die ook niet inzien, tenzij daarin door de klant uitdrukkelijk wordt toegestemd in verband met een (hulp)vraag van de klant. Stelt een klant een (hulp)vraag over zijn gebruik van de programma’s aan Adice, dan wordt hem verzocht om toestemming te geven om zijn gegevens in te zien. Vervolgens wordt in het systeem alleen met hem meegekeken teneinde aan de (hulp)vraag van de klant te kunnen voldoen. Gegevens waar de medewerker van op de hoogte is, worden uiteraard niet gedeeld met derden. Na beantwoording van de (hulp)vraag worden de gegevens van de klant ook niet meer ingezien. Gegevens worden bewaard conform de termijnen opgenomen in de algemene voorwaarden van Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan. Klanten kunnen die inzien en printen voordat zij een overeenkomst met Adice aangaan.

Cookies
Wij gebruiken alleen cookies om gebruikssessies te faciliteren en uw gegevens voor u te bewaren.

Beveiliging
Adice zorgt zo goed mogelijk voor beveiliging van uw gegevens. Daartoe zijn beveiligingsmaatregelen getroffen.

Wijzigingen
Adice behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring met inachtneming van de privacywetgeving te wijzigen. Wijzigingen bekend gemaakt op www.adice.nl.

Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact