Zitting(en) en ontwikkelingen in uw procedure

Stap 9: Zitting(en) en ontwikkelingen in uw procedure

Echtscheiding stap 9

Wacht de ontwikkelingen in uw procedure af, bespreek ze met uw advocaat en ga naar zittingen - indien van toepassing -

Een gezamenlijk verzoek wordt meestal schriftelijk en zonder zitting afgedaan. Na indiening van het verzoek volgt meestal binnen enkele weken een uitspraak.

Wordt er geen verweer gevoerd, dan zal er meestal ook geen zitting plaatsvinden. Er volgt dan een uitspraak die bij verstek wordt gegeven. Daar is wel hoger beroep van mogelijk, waarbij alsnog een zitting gehouden kan worden.

Na indiening van een verweer zal de rechtbank meestal aan de advocaten vragen of zij een zitting nodig vinden of niet. Als er nog grotere geschilpunten zijn, dan is een zitting bijna altijd nodig.

In één zaak kunnen meerdere zittingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld als de ouders het helemaal niet met elkaar eens zijn over de hoofdverblijfplaats van de kinderen. De rechter kan dan bijvoorbeeld besluiten om een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming te laten doen, zodat er een advies gegeven kan worden over de vraag waar de kinderen het beste zouden kunnen verblijven en hoe dan de zorgregeling met de andere ouder eruit zou moeten komen te zien. Er kan dan nog een zitting plaatsvinden om daar verder over te praten. Het is ook mogelijk dat er extra zittingen nodig zijn om het bijvoorbeeld nog te hebben over de boedelverdeling. Extra rondes voor schriftelijke uitlatingen (tussen de zittingen door) komen ook regelmatig voor.

U las zojuist dat het erg van de zaak afhankelijk is hoe lang het duurt voordat die voor de rechter klaar is om op te beslissen. Ook daarom is het van belang om te weten dat u ook tijdens de procedure nog kunt kiezen voor mediation. Voorafgaand en tijdens de eerste zitting wordt u daarop ook altijd nog gewezen door de rechtbank. Wilt u het proberen, dan wordt de procedure tijdelijk stil gelegd, aangehouden, in afwachting van het resultaat van de mediation. Mediation is alleen mogelijk als u daar beiden gebruik van wilt maken.

» Lees stap 10: Ontvang de echtscheidingsbeschikking

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Voor een overzicht van een aantal advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen klikt u hier.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact