Manieren om te scheiden

Stap 3: Kies de manier waarop u wilt gaan scheiden

Echtscheiding stap 3

Scheiden kan op verschillende manieren. Op gemeenschappelijk verzoek van beide echtelieden of op verzoek van één van hen.

Voor echtparen zonder kinderen wordt het waarschijnlijk mogelijk om te scheiden zonder tussenkomst van de rechter, maar nu kan dat nog niet. Alle echtscheidingen moeten worden uitgesproken door de rechter. Een advocaat is in die procedure verplicht.

Scheiden nadat u samen afspraken hebt gemaakt over de gevolgen van de scheiding heeft meestal grote voordelen. Met name als er kinderen bij de scheiding zijn betrokken is het belangrijk dat uw relatie als ouders ook in de toekomst werkbaar blijft. Staat u tegenover elkaar in een procedure, dan is dat vaak lastiger. Een procedure waarin de één het verzoek doet en de ander verweer voert (een eenzijdig verzoek) kan lang duren, veel spanning en onzekerheid met zich meebrengen voor alle betrokkenen en soms zelfs ontaarden in een vechtscheiding.

Hoewel de spanningen in huwelijken soms zo hoog kunnen oplopen dat mensen direct willen gaan scheiden, is het meestal toch beter om eerst af te koelen en daarna tenminste een poging te doen om samen tot afspraken te komen. Afspraken kunnen gaan over een manier om het huwelijk te redden, maar ook over een scheiding.

Heeft u samen kinderen, probeert u dan altijd om in ieder geval samen een ouderschapsplan te maken. U kunt daarvoor Adice Ouderschapsplan gebruiken, maar u kunt ook een advocaat of mediator vragen om u te helpen om afspraken te maken en die vast te leggen. Lukt het niet om over alles afspraken te maken en blijven er belangrijke punten waarop u het niet eens wordt? Dan kunt u altijd nog ieder een eigen advocaat nemen.

Adice alimentatierekenen kunt u gebruiken om samen een alimentatieberekening te maken of zonder medewerking en/of (volledige) gegevens van de ander een schatting van de hoogte van de te ontvangen of te betalen alimentatie te maken.

» Lees stap 4: Laat een echtscheidingsverzoek indienen

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Voor een overzicht van een aantal advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen klikt u hier.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact