Alimentatie betalen

Alimentatie betalen

Alimentatie betalen

Volgens gegevens van het CBS eindigt ongeveer 37% van alle huwelijken in een echtscheiding. Vaak zijn daarbij kinderen betrokken. Naast echtscheidingen zijn er natuurlijk ook veel ouders die ongehuwd kinderen hebben gekregen, waarbij zij al dan niet hebben samengewoond. Voor hun minderjarige kinderen zijn ouders altijd onderhoudsplichtig, in welke situatie zij zich ook bevinden. Een onderhoudsplicht voor de ex-partner bestaat in principe alleen na een huwelijk.

U moet alimentatie gaan betalen. Maar hoeveel en hoe spreekt u dat af? Bij het hoeveel kan Adice Alimentatierekenen u helpen. Er zijn meerdere manieren waarop u alimentatie kunt afspreken. Via de rechter heet dat vaststellen.

Samen alimentatie berekenen en afspraken maken
Kunt u nog met elkaar door één deur, dan kunt u met Adice Alimentatierekenen samen een berekening maken. U hebt dan ook alle gegevens die u nodig hebt voor een nauwkeurig resultaat. Aan de hand van het resultaat kunt u samen afspraken maken. Die afspraken kunt u vastleggen in een overeenkomst of via een advocaat in een gerechtelijke uitspraak laten opnemen.

Mondelinge of schriftelijke overeenkomst
Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten. Een groot nadeel van mondelinge overeenkomsten is dat zij heel moeilijk te bewijzen zijn. Het heeft daarom de voorkeur om op te schrijven wat u afspreekt en daar beide uw handtekening onder te zetten. Afspraken over kinderalimentatie kunt u ook vastleggen in een ouderschapsplan. Voor ouders met gezamenlijk gezag die uit elkaar gaan is het verplicht om zo'n plan op te stellen.

Afhankelijk van uw situatie kan het verstandig zijn om het ouderschapsplan of in ieder geval de afspraken over alimentatie op te laten nemen in een uitspraak van de rechter. Leest u daarover ook Inning van alimentatie.

Alleen een berekening of schatting maken van de alimentatie die u moet betalen
Is het niet mogelijk om samen een berekening te maken of wilt u eerst zelf een goede schatting maken van de alimentatie die u moet betalen voordat u keuzes maakt? Kiest u dan voor alleen berekenen van alimentatie die u moet betalen. Nadat u de berekening hebt gemaakt kunt u bijvoorbeeld beter inschatten of u akkoord zou moeten gaan met een voorstel van de ander of niet. Lukt het niet om samen afspraken te maken, dan kan degene die alimentatie wil daar een verzoek toe neerleggen bij de rechter. Bij het voeren van verweer daartegen is een advocaat verplicht.

Het is ook mogelijk om een herberekening te maken nadat eerder al alimentatie is vastgesteld of afgesproken. Let erop dat een ander resultaat niet altijd betekent dat een wijziging mogelijk is. Lees hierover meer onder 'Wijzigen van alimentatie'.

Alleen een berekening of schatting maken van de alimentatie die u kunt krijgen
Is het niet mogelijk om samen een berekening te maken of wilt u eerst zelf een goede schatting maken van de alimentatie die u kunt krijgen voordat u keuzes maakt? Kiest u dan voor alleen berekenen van alimentatie die u kunt krijgen. Nadat u de berekening hebt gemaakt kunt u bijvoorbeeld beter inschatten of u akkoord zou moeten gaan met een voorstel van de ander of niet. Lukt het niet om samen afspraken te maken, dan kan kunt u een verzoek tot vaststelling van alimentatie neerleggen bij de rechter. Daarbij is een advocaat verplicht.

Alimentatie herberekenen

Het is ook mogelijk om een herberekening te maken nadat eerder al alimentatie is vastgesteld of afgesproken. Let erop dat een ander resultaat niet altijd betekent dat een wijziging mogelijk is. Lees hierover meer onder Wijzigen van alimentatie.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact