Alimentatie wijzigen

Wijziging van alimentatie

Alimentatie wijzigen

Op welke manier u een bestaande alimentatie het beste kunt wijzigen, is met name afhankelijk van de manier waarop die alimentatie is vastgesteld en of u het samen eens bent over een wijziging.

Bent u het eens en is uw alimentatie vastgesteld door de rechter, dan is het het veiligste om een wijziging ook door de rechter te laten vaststellen. U hebt daarvoor een advocaat nodig.

Is de uitspraak niet officieel gewijzigd en ontstaat er ruzie, dan komt het voor dat de alimentatiegerechtigde alsnog met terugwerkende kracht probeert om de 'originele' alimentatie via de deurwaarder te innen. Zelfs als u door middel van een schriftelijke overeenkomst kunt aantonen dat u een wijziging afsprak, is het mogelijk dat de alimentatiegerechtigde de inning doorzet. Inning kunt u dan alleen voorkomen door een procedure bij de rechter. Met een schriftelijke overeenkomst staat u natuurlijk een stuk sterker in een procedure. Wilt u geen advocaat betalen voor een wijzigingsverzoek, sluit dan in ieder geval samen een schriftelijke overeenkomst over de wijziging. Het bestaan van een mondelinge overeenkomst is vaak moeilijk te bewijzen.

Hebt u onderling een alimentatie afgesproken en wilt u die wijzigen, dan is het in principe voldoende om dat in een schriftelijke overeenkomst tussen u beiden vast te leggen.

Bent u het niet met elkaar eens? Vindt bijvoorbeeld degene die moet betalen dat hij/zij dat niet meer kan, terwijl de ander meent van wel? Dan kan in principe alleen een wijziging (als er nog geen uitspraak was een vaststelling) plaatsvinden via de rechter. Degene die wijziging verzoekt zal dan moeten aantonen dat de alimentatie van meet af aan niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan en van die maatstaven niet bewust is afgeweken of dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden die maakt dat de alimentatie niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet.

Let op! De rechtspraak hanteert als uitgangspunt dat een wijzigingsverzoek niet-ontvankelijk is als het alleen is gebaseerd op de stelselwijziging van 2013. Wanneer een verzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard, dan wordt het niet inhoudelijk behandeld, zodat de rechter er niet eens aan toe komt om het af te wijzen.

Hebt u berekend dat u bijvoorbeeld (veel) minder zou hoeven betalen? Gaat u dan voor uzelf na of er relevante wijzigingen zijn geweest. Relevante wijzigingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  1. verlies van inkomen (draagkracht) van degene die alimentatie betaalt
  2. toename van inkomen van degene die alimentatie ontvangt
  3. lagere behoefte van een kind (bijvoorbeeld door het vervallen van kosten kinderopvang)
  4. hertrouwen van de ouder bij wie een kind woont
  5. nieuwe kinderen in het gezin van één van de ouders
  6. wijziging van de omgangs-/zorgregeling (is uw wijziging alleen hierop gebaseerd, bespreekt u dan voor de zekerheid met een advocaat of dit voor u voldoende reden voor wijziging is)

In procedures over alimentatie is een advocaat verplicht. Bespreek voordat u gaat procederen met uw advocaat of er voldoende grond is voor wijziging. Bij partneralimentatie is het ook belangrijk om na te gaan of er een zogenaamd beding van niet-wijziging is overeengekomen. Zo ja, dan maakt dat het veel moeilijker om een wijziging te krijgen.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact