Ontvang de echtscheidingsbeschikking

Stap 10: Ontvang de echtscheidingsbeschikking

Echtscheiding stap 10

De uitspraak die een rechter doet nadat een verzoekschrift is ingediend, wordt een beschikking genoemd. In een echtscheidingsbeschikking zal vrijwel altijd staan dat de rechter de echtscheiding uitspreekt. Daarnaast zal de rechter een beslissing nemen over de andere onderwerpen die door partijen aan de orde gebracht zijn.

Let op! Als in de beschikking de echtscheiding wordt uitgesproken, is die daarmee nog niet officieel. Pas na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand bent u echt gescheiden.

Van een uitspraak is in principe hoger beroep mogelijk. Hoe lang de termijn voor het indienen van hoger beroep (de beroepstermijn) is en of betekening van de echtscheidingsbeschikking aan de ander nodig is, is afhankelijk van het verloop van uw zaak. Is er verweer gevoerd, dan is de termijn meestal drie maanden te rekenen vanaf de datum van de beschikking. Heeft de ander verstek laten gaan, dan gaat de verweertermijn meestal pas in op het moment waarop de beschikking rechtsgeldig aan hem/haar is betekend.

ยป Lees stap 11: Maak de echtscheiding officieel, schrijf hem in bij de gemeente

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Voor een overzicht van een aantal advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen klikt u hier.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact