Scheiden zonder ouderschapsplan?

Scheiden zonder ouderschapsplan?

Scheiden zonder ouderschapsplan

'Ik wil gaan scheiden, maar heb geen ouderschapsplan. Wat nu?'

Helaas wordt die vraag veel gesteld. Het is natuurlijk de bedoeling dat u echt probeert om samen tot afspraken te komen en u zich daarbij beiden - in het belang van uw kinderen - redelijk opstelt. Toch komt het regelmatig voor dat ouders het niet eens kunnen worden. Soms op kleine punten, maar soms ook op zoveel punten en belangrijke punten dat er geen sprake is van een ouderschapsplan.

In een echtscheidingsprocedure moet een ouderschapsplan worden ingediend, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. De vraag is dan wat dat is, 'redelijkerwijs niet mogelijk'. Rechters hebben daarover meerdere beslissingen genomen. Om te zorgen dat de rechters daar makkelijker over kunnen oordelen, heeft het LOVF (landelijk overleg voorzitters familie- en jeugdsectoren) in januari 2013 aanbevelingen gedaan over het ouderschapsplan.

Om aan de rechter te kunnen aantonen dat het echt niet mogelijk is om een ouderschapsplan te sluiten, moet u kort gezegd aantonen dat u alles hebt geprobeerd om dat wel te kunnen doen. U moet dus kunnen aantonen dat u uw uiterste best hebt gedaan om met de andere ouder in gesprek te komen en kunnen laten zien welke voorstellen u aan de andere ouder hebt gedaan. Hebben uw inspanningen onvoldoende effect gehad, vraagt u dan uw advocaat om te proberen te onderhandelen. Leidt ook dat niet tot voldoende resultaat, dan zal de rechter op een zitting van u willen horen waarom het niet is gelukt om een ouderschapsplan op te stellen. Als de rechter denkt dat het misschien alsnog kan lukken, dan kan hij uw zaak bijvoorbeeld aanhouden om van u te horen te krijgen of de onderhandelingen alsnog (deels) zijn geslaagd. Tot het zover is wordt de echtscheiding niet uitgesproken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn.

Ziet het ernaar uit dat het niet gaat lukken om een ouderschapsplan op te stellen dat door u beiden wordt ondertekend? Dan is het verstandig dat uw advocaat bij het indienen van het verzoek aan de rechter al alle stukken mee stuurt waaruit blijkt dat u uw best hebt gedaan. Een ouderschapsplan zoals u dat zou willen doet u erbij (ook dat kunt u maken met Adice Ouderschapsplan). Daarnaast kunt u het beste ook meteen aan de rechter vragen om de hoofdverblijfplaats van de kinderen, een omgangsregeling alsmede eventuele kinderalimentatie vast te stellen (dat worden nevenverzoeken genoemd).

U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat de rechter eerder meent dat u uw best hebt gedaan als u een omgangsregeling met de andere ouder voorstelt, dan wanneer u dat niet doet. Het gaat de rechter er met name om dat u beiden in het belang van uw kinderen handelt. Volgens de wet hebben kinderen, ook als hun ouders als partners niet meer door één deur kunnen, recht op behoud van hen als ouders.

Advocaat gespecialiseerd in echtscheidingen

Voor een overzicht van een aantal advocaten gespecialiseerd in echtscheidingen klikt u hier.

Deel deze pagina:
Over Adice

Adice.nl geeft informatie over echtscheiding, ouderschapsplan, kinderalimentatie en partneralimentatie. Met de producten Adice Alimentatierekenen en Adice Ouderschapsplan willen wij voorzien in de behoefte van mensen om tegen lage kosten zelf een goede alimentatieberekening en een persoonlijk ouderschapsplan te maken.
Vaak is in familierechtelijke zaken een advocaat nodig.
Een gespecialiseerde advocaat vindt u eenvoudig op de website.

© 2014-2024 Adice.nl | Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer | Privacy | Contact